Startsida
Fiskekort
Sjöar
   Busjön
   Frängsjön
   Jämtebölesjön
   Lillsjön
   Långtjärn
   Snålltjärn
   Stärkesmarksjön
   Tvärån
   Välvsjön
   Västsjön
Styrelsen

Välkommen till Jämteböle-Stärkesmark-Tväråns Fiskevårdsområde

Nyheter!
OBS! I år kommer vi inte att plantera in någon fisk i Långtjärn pga dålig lönsamhet.


Information
Senaste uppdateringen på fiskekortspriserna. Uppdaterad juni 2014.

Fiskepriser


Vårt fiskevårdsområde är, till antalet vatten, det största inom Vännäs kommun.

Området är beläget på båda sidor om E12 mot Lycksele
ca. 6 km från Vännäs och sträcker sig ca 1 mil mot Lyckselehållet

Vilka sjöar/vattendrag som ingår ser ni i menyn till vänster.

Lag om fiskevårdsområden är utfärdad den 4 juni 1981.

Med anledning av denna lag beslöt Jämteböle Byamän år 1990 att ansöka om bildande av fiskevårdsområde för sjöarna: Jämtebölesjön, Välvsjön, Bussjön och Västsjön.
Vid lantmäteriförrättning våren 1992 så utökades området även med sjöarna: Stärkesmark, Lillsjön, Frängsjön, Lomtjärn, Snålltjärn och Tvärån.

Styrelse utsågs den 31 mars 1992 och antog stadgar. Fiskevårdsområdet registrerades hos Länsstyrelsen den 22 maj 1992.
Vårt fiskevårdsområde bildades 1992 i mars av 68 st fiskerättsägare och första styrelsesammanträdet hölls 20 augusti i bygdegården i Jämteböle.
Det innehåller 8 st sjöar av betydelse, av Tvärån, av vår "put-and-take"-sjö Långtjärn och ett antal små tjärnar. Den sträcker sig utmed E12:an från gränsen vid Fäbokvarn tlll kommungränsen mot Tvärålund vid Brännan


 

Köp fiskekort online!

Fiskekort Online

Besök oss på